بررسی اثر بخشی میوه نسترن وحشی در برخی بیماری ها

مقاله حاضر یک مطالعه مروری است. 176 مقاله در محدوده سالهای 2010 تا 2018 میلادی از بانک ها و موتورهای جستجوگر اطلاعاتی چون سید، مگ ایران، آوید، گوگل اسکالر، اسکوپوس، ساینس دایرکت و پابمد، با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط استخراج و پس از مطالعه و فیش برداری مورد استفاده قرار گرفتند.

در این مطالعات، به اهمیت میوه نسترن وحشی به عنوان یک گیاه دارویی محافظت کننده کبدی، کاهنده قند و چربی خون، با خواص آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی اشاره شده است. درواقع بیشترین میزان فعالیت فلاونوئیدی در خانواده رزاسه مربوط به نسترن کوهی است. مصرف عصاره گیاه در درمان بیماری های شایعی نظیر دیابت، کبد چرب، سنگ های ادراری و آلزایمر توصیه شده است.

Bioactive ingredients of rose hips

Abstract: Rosa canina pseudo fruits, often referred to as rose hips, have been used as herbal medicine for more than 2,000 years, yet research has only recently begun to clarify specific mechanisms by which this plant product affects human health …

Anti-prediabetic effect of rose hip

Background: Prediabetes, a high-risk state for developing diabetes showing impaired glucose tolerance but a normal fasting blood glucose level, has an increasing prevalence worldwide. However, no study investigating the prevention of impaired glucose tolerance at the prediabetic stage by anti- diabetic functional foods has been reported. Thus, the present study aimed to evaluate the anti- prediabetic effect of rose hip in a prediabetic rat model …